ΜΠΕ ΕΕΛ Δ. Αλοννήσου

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)», του Δήμου Αλοννήσου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019