ΜΠΕ Κύκλος ΙΚΕ Δ. Ρήγα Φεραίου

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης «Παραγωγή Κροκιδωτικών Αργιλικού Νατρίου και Θειικού Αργιλίου» της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ Ι.ΚΕ.», στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ή στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019