ΑΕΠΟ & ΣΔΕΑ για λατομείο ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών και άλλων προϊόντων πέτρας της ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Μουζακίου

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών και άλλων προϊόντων πέτρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έκτασης 23.027,49m2 , στη θέση «Τζουγκανάκι», Δ.Δ. Οξυάς,, Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01. ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α3.pdf [6.790 KB]
 • 02. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.pdf [4.138 KB]
 • 03. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Α3.pdf [6.079 KB]
 • 04. ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.pdf [161 KB]
 • 05. ΔΙΑΤΟΜΕΣ new.pdf [69 KB]
 • 06. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ.pdf [157 KB]
 • 07. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (1).pdf [70 KB]
 • 08. ΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.pdf [55 KB]
 • 09. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ.pdf [192 KB]
 • 10. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΗ.pdf [206 KB]
 • 11. ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.pdf [531 KB]
 • ΑΔΕΙΕΣ .pdf [10.676 KB]
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΞΩΦΥΛΛΟ.docx [562 KB]
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ ΓΚΕΚΑΣ.docx [204 KB]
 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ.docx [13 KB]
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.docx [32 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.docx [239 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 500.pdf [4.315 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5000.pdf [5.714 KB]
 • ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ.docx [1.328 KB]