ΜΠΕ Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium Α.Ε. Δ. Κιλελέρ

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης δραστηριότητας με τίτλο ‘Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου ιδιοκτησίας της φερόμενης COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.’ , στη θέση Παλιάμπελα, στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019