ΣΜΠΕ για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019