ΜΠΕ για τη λειτουργία Ξενοδοχείου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» δυναμικότητας 67 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, ιδιοκτησίας της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019