ΜΠΕ Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού Βιοκαρπέτ Α.Ε.

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»,σε μισθωμένη έκταση 128.704 m2 , στη θέση «ΚΑΛΑΜΙΑ» του Δ.Δ. Αργυρομύλου-Λουτρού, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019