ΜΠΕ Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ιδιοκτ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δ. Τεμπών

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) για την δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019