ΜΠΕ Εγκατάσατση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Καλονέρι Τρικάλων Δ. Τρικκαίων

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Καλονέρι Τρικάλων» του Τ.Κ. Καλονερίου του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018