ΜΠΕ παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια Energy, Consulting & Desing IKE Δ. Αλμυρού

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά βιοέλαια, ισχύος 0,995 MW, της εταιρείας «ENERGY, CONSULTING & DESING IKE» με διακριτικό τίτλο “ENCORE” η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουρί», της Τ.Κ. Άνω Αργιλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018