• 5/6/2019
  Α.Ε.Π.Ο. Βιομηχανίας Ειδών Συσκευασίας Κατάλληλων για Αγροτικά προϊόντα Καρατζή Α.Ε
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης «Βιομηχανίας Ειδών Συσκευασίας Κατάλληλων για Αγροτικά προϊόντα» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Καρατζή Α.Ε. – Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», στο 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, της Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 4/6/2019
  Τροποποίηση ΚΥΑ
  τροποποίηση :
  i) της υπ΄ αριθ. 18548/15.12.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Ραψάνη- κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει),
  ii) της υπ΄ αριθ. 65473/11.8.1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οδικού τμήματος Κατερίνη – Κλειδί της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει)
  iii) της υπ΄ αριθ. 83219/94/30.3.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οδικού τμήματος της Ανατολικής παράκαμψης Λάρισας, της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει).
  ως προς το πρόγραμμα παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα εν λόγω τμήματα του οδικού έργου.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 4/6/2019
  ΜΠΕ Κτηνοτροφική μονάδα Αστέριος Γεωργ. Σεϊτη & ΣΙΑ ΕΕ Δ. Τυρνάβου σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης δραστηριότητας «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’ στη θέση ‘ΠΟΡΟΥΣ ή ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ’ της Τ.Κ. Αργυροπουλίου», στο Δήμο Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 • 13/5/2019
  ΜΠΕ του έργου "Υφιστάμενα λιμενικά έργα του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενα λιμενικά έργα στον Αιγιαλό, στο λιμάνι του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
 • 9/5/2019
  ΑΕΠΟ για EXALCO AE, Δ. Λάρισας.
  Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση της ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου της εταιρίας EXALCO AE», η οποία είναι εγκατεστημένη στο 8ο χλμ. της ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Λάρισας, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413- 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 7/5/2019
  ΑΕΠΟ για Κατασκευή πέρας κόμβος Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο (ΣΕΑ) Ευαγγελισμού
  Τροποποίηση (ΦΤ) της με α.π. 66020/26-01-1998 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία του τμήματος πέρας κόμβος Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών (2Ο υποτμήμα) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης» όπως ισχύει, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πρόσθετων εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ευαγγελισμού.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 6/5/2019
  ΜΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», Τ.Κ. Πετρίλου, Δ. Αργιθέας,
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις(Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ΄΄Λεύκας΄΄ στην Τ.Κ. Πετρίλου, Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019
 • 2/5/2019
  ΑΕΠΟ για βιομηχανία παραγωγής ξύλινων πετασμάτων της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με α.π. 3496/229546/ΠΕ2017/25-07-2018 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής ξύλινων πετασμάτων & εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό καύσης βιομάζας ισχύος 999KW, ιδιοκτησίας της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’ στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 2/5/2019
  ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής βιοαερίου της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ, Π.Ε. Καρδίτσας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KW ιδιοκτησίας της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ με δ.τ. S. ENERGY M. ΙΚΕ, στην Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
 • 16/4/2019
  ΑΕΠΟ της Βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος της ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος-Τυροκομείο με αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 50tn γάλακτος ανά ημέρα σε 100tn γάλακτος ανά ημέρα, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στη Δ.Κ. Φαλάνης στη Δ.Ε. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 16/4/2019
  ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Βιοαέριο Συμμετοχών ΙΚΕ Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 499KWe» ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ΄, στη θέση «Ματσαγγάνα», κοινότητας Μεγάρχης, στο Δ.Δ. Φαλώρειας του Δήμου Τρικαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων, στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019
 • 10/4/2019
  Εξαίρεση από διαδικασία περιβ. αδειοδότησης Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις λιμενικές υποδομές του Δ. Αγιάς
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έλαβε χώρα στις 26-02-2018 στη Θεσσαλία στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 10/4/2019
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβ. αδειοδότησης προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις λιμενικες υποδομές Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έλαβε χώρα στις 26-02-2018 στη Θεσσαλία στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 9/4/2019
  ΑΕΠΟ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Καρδίτσας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Καρδίτσας» του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/3/2019
  ΑΕΠΟ ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας και μονάδας διάλυσης σκαφών Ναυπηγεία Κ. Σαράντης & Στ. Κουρης Ο.Ε. Δ. Αλμυρού
  ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας και μονάδας διάλυσης σκαφών με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», που λειτουργεί στη θέση «Λουτράκι», της Δ.Κ. Αμαλιάπολης, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52503 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 20/3/2019
  ΜΠΕ Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium Α.Ε. Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης δραστηριότητας με τίτλο ‘Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου ιδιοκτησίας της φερόμενης COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.’ , στη θέση Παλιάμπελα, στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
 • 20/3/2019
  ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90MW , της εταιρείας με την επωνυμία ΄ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.’ με διακριτικό τίτλο «Τ Τ Τ.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ‘Σκληνιασώτικο’ στην Τ.Κ. Στεφανίου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 19/3/2019
  ΣΜΠΕ για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019
 • 15/3/2019
  ΑΕΠΟ τμήματος Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού
  Tροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Α/Κ Παναγιάς (τμήμα 4.1.1) της Εγνατίας οδού.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 12/3/2019
  ΑΕΠΟ & ΣΔΕΑ για Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού της «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενου φορέα εκμετάλλευσης «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σε έκταση εμβαδού 20.946,48 τ.μ., στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δ. Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
 • 8/3/2019
  ΜΠΕ για τη λειτουργία Ξενοδοχείου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» δυναμικότητας 67 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, ιδιοκτησίας της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
 • 5/3/2019
  ΜΠΕ Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού Βιοκαρπέτ Α.Ε.
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»,σε μισθωμένη έκταση 128.704 m2 , στη θέση «ΚΑΛΑΜΙΑ» του Δ.Δ. Αργυρομύλου-Λουτρού, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019
 • 4/3/2019
  ΜΠΕ Μεταφοράς νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη Δ. Παλαμά
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Μεταφοράς νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη» στον Δήμο Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
 • 26/2/2019
  ΑΕΠΟ λειτουργία λατομείου Καραμανλής & ΣΙΑ Ε.Ε. - Λατομεία Θεσσαλίας Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων, ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», έκτασης 47.206 m2, στη θέση Κριτήρι του Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 26/2/2019
  ΑΕΠΟ Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Δ. Καρδίτσας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση –τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας ‘’Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Νομών Καρδίτσας-Τρικάλων’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.», στη Τ.Κ. Αρτεσιανού του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 354605 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 20/2/2019
  ΜΠΕ Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ιδιοκτ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) για την δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019
 • 14/2/2019
  Ανανέωση-Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων κ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα», Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση - Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα» που έχει κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιός», της Δ.Ε. Αμπελώνας, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.
 • 14/2/2019
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτ. κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή, Δ.Κ. Αμπελώνα, Δ. Τυρνάβου
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 60 μόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή που βρίσκεται στη θέση «Καρκατζή» στη Δ.Κ. Αμπελώνα του Δ. Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
 • 12/2/2019
  ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου», Δ. Πύλης Τρικάλων
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου» στην Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου, στη Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 11/2/2019
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ»θέση ‘Καραέργια’, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999kW ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ», στη θέση ‘Καραέργια’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
 • 11/2/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’, της WIND και VODAFONE, Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός της ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε., Ασπροποτάμου, Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90 ΜW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κούτσουρο» της Τ.Κ. Καταφύτου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 • 8/2/2019
  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Ανανέωσης (Φ.Α.) για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 5/2/2019
  ΜΠΕ Βιοαέριο Κιλελέρ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250kW» ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Τριφύλη ή Ποτιστικά», στην κτηματική περιφέρεια Κυπαρισσού του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λαρίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
 • 25/1/2019
  ΜΠΕ Χερσαίο τμήμα Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ
  Δημοσιοποιήση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου – Φλωροβούνι Θεσπρωτίας).
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
 • 23/1/2019
  ΜΠΕ τυροκομική μονάδα Υφαντής Α.Ε. Διαμονές Θεσσαλίας Δ. Φαρκαδόνας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 2,8 tn/ημέρα σε 30 tn/ημέρα και αλλαγή φορέα από «ΦΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Ε. –ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στη θέση ΄Πετριάδες’ της Τ.Κ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431 351615 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ για Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Κρανιάς και Πυργετού στο Δ. Τεμπών
  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Κρανιάς και Πυργετού και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506481 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 506220.
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE, Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Άθως» Μακρυράχης, στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 4/1/2019
  Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας βιοαερίου ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Δήμου Σοφάδων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Ερρίκος» του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413- 506220.