• 29/6/2020
  ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ρέμα Καμναϊτικο Δ. Πύλης σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ισχύος 1650 KW στο ρέμα Καμναϊτικο» στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου, στον Δήμο Πύλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων 24310 46328 στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
 • 24/6/2020
  ΜΠΕ βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE A.E.θέση ύψωμα ¨ΑΗΔΟΝΑΚΙ¨ Πηλίου σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΠΗΛΙΟ Α/Τ 140 4136’ της COSMOTE A.E., που βρίσκεται στη θέση ύψωμα ¨ΑΗΔΟΝΑΚΙ¨ Πηλίου, στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr).

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
 • 23/6/2020
  ΜΠΕ Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε. Δ. Ελασσόνας σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα με τίτλο «Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων», στη Τ.Κ. Στεφανόβουνου, του Δήμου Ελασσόνας, στη Π.Ε. Λάρισας, στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
 • 23/6/2020
  ΑΕΠΟ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.,κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ Δ. Σκιάθος
  Έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και των ραδιοφωνικών σταθμών ASTRA FM και OK FM, που βρίσκεται στη ‘Πλαγιά’, στο Δήμο Σκιάθου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 23/6/2020
  ΣΜΠΕ τροποίηση Ζ.Ο.Ε. Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ σε ισχύ
  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής, του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413506252 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020
 • 18/6/2020
  ΑΕΠΟ Οδικό έργο παράκαμψης Βόλου τμήμα Μπουρμπουλήθρα
  Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. 65606/28.9.1993 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΦΤ) του οδικού έργου της παράκαμψης Βόλου (τμήμα Ι/Κ Μπουρμπουλήθρας – Α/Κ Λάρισας).
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 18/6/2020
  ΜΠΕ Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στις Τ.Κ. Κερασίας, Φυλακτής και Πεζούλας του Δ. Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
 • 18/6/2020
  ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ρέμα Κρυόβρυση Δ. Πύλης σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ισχύος 750KW στο ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας, στον Δήμο Πύλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
 • 18/6/2020
  ΜΠΕ Υδρομάστευση υδροληψίας από το ρέμα Κεφαλοπόταμο Δ. Τρικκαίων σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδρομάστευση υδροληψίας από το ρέμα Κεφαλοπόταμο για υδροδότηση οικισμών Γοργογύρι, Διλοφο, Πρίνος, Γένεσι» στην Δ.Ε. Κόζιακα, στο Δήμο Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
 • 11/6/2020
  ΜΠΕ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε Δ. Κιλελέρ σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση θερμοηλεκτρικού σταθμού Χάλκης, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 662MW με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, Ν. Λάρισας
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
 • 5/6/2020
  ΜΠΕ της «REWASTE IKE» στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13) – επεξεργασία θειϊκού σιδήρου» της εταιρίας «REWASTE IKE», που βρίσκεται στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Δήμο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ή τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στα τηλέφωνα 24213 52468 και 2421352504 αντίστοιχα ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
 • 3/6/2020
  ΑΕΠΟ Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα επί Ταυρωπού Ν. Καρδίτσας
  Aνανέωση (Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση) της με Α.Π. : οικ. 197254/17-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα επί του ποταμού Ταυρωπού του Νομού Καρδίτσας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 50115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 13/5/2020
  ΜΠΕ του έργου "Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς", στο Δήμο Σκιάθου
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)» στο Δήμο Σκιάθου των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220
  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
 • 12/5/2020
  ΜΠΕ για Φωτοβολταϊκο Σταθμό της ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. του Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 10MW φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καλαμιά» του Δ.Δ. Αργυρόμυλου /Λουτρού του Δ. Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
 • 12/5/2020
  ΜΠΕ για Λατομείο μαρμάρων της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Δ. Αλμυρού
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 40.150 m2, στη θέση «Περδικοράχη» του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας «SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
 • 12/5/2020
  ΑΕΠΟ ΜΥΗΕ Υδροηλεκτρικό Έργο Κόκκινη Πέτρα Α.Ε. Δ. Μετεώρων
  Τροποποίηση της με α.π. 1062/56579/02-04-20174 ΑΕΠΟ του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6 MW της C.N.I. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ Α.Ε., στη θέση Κόκκινη Πέτρα επί του ρέματος Μαλακασιώτικο, στις Τ.Κ. Καλομοίρας & Ματονερίου, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/5/2020
  ΑΕΠΟ για Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΣΗΘΥΑ στο ΠΓΝΛ
  Μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 1,287 MWe, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δυναμικότητας 650 κλινών, στη θέση ‘Μεζούρλο’, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 6/5/2020
  ΑΕΠΟ για “SOUKOS ROBOTS A.B.E.E.” στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Θεσσαλονίκης
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με α.π. 1673/92374/06-12-2016 απόφασης Ε.Π.Ο., όπως ισχύει, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ρομποτικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού ειδικής χρήσης, ιδιοκτησίας της “SOUKOS ROBOTS A.B.E.E.”, στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Θεσσαλονίκης στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 27/4/2020
  ΑΕΠΟ ΜΥΗΕ Υδροηλεκτρική Α.Ε. Δ. Μουζακίου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση της με α.π. 105745/01-07-2008 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 600 kw στη θέση ‘‘Συμέικο Σκαμνιάς’’ στην Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας της «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 22/4/2020
  ΑΕΠΟ για την λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση της με α.π. 9406/2007 απόφασης Νομάρχη, όπως παρατάθηκε με την α.π. 1148/61450/08-09-2016 Απόφασης παράτασης ισχύος, για την λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας του κ. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ν.Ε.Ο Τυρνάβου - Ελασσόνας, στο Δήμο Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

 • 21/4/2020
  ΜΠΕ του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Μετεώρων»
  Μ.Π.Ε. του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Μετεώρων» στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
 • 10/4/2020
  ΑΕΠΟ Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Αμπελώνας ΙΚΕ Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων» ισχύος 999 kWe στη θέση «Νταργιόλ», Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 3/4/2020
  ΜΠΕ μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΚΕ Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) & συνοδών έργων, στη θέση «Κεραμαριό», στο 36ο χλμ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, της Τ.Κ. Πυργετού του Δήμου Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 -506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
 • 2/4/2020
  ΑΕΠΟ μονάδας επεξεργασίας οπτάνθρακα αιανθράκων και ασβεστόλιθων ΕΛΙΝΟΪΛ Δ. Ρήγα Φεραίου
  Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας οπτάνθρακα (πετ-κωκ), γαιανθράκων και ασβεστόλιθων, της εταιρείας «ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.» , στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 2421352504 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 2/4/2020
  ΑΕΠΟ SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε Δ. Αλμυρού
  Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής δομικών πλεγμάτων της εταιρείας «SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.» , που βρίσκεται στη θέση ΄΄Τσιγκέλι΄΄, στην Τ.Κ. Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 2421352504 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 26/3/2020
  ΜΠΕ για "Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
  Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου στη θέση «Κάκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020
 • 24/3/2020
  ΑΕΠΟ του έργου «Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα» του Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Π.Ε. Καρδίτσας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση της υπ’α.π. οικ. 137113/06-03-2009 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. ΑΕΠΟ του έργου «Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 24/3/2020
  ΜΠΕ για το έργο «Οριοθέτηση Ρέματος Πεζούλας», Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ΠΕ Καρδίτσας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Οριοθέτηση Ρέματος Πεζούλας» στις Τ.Κ. Πεζούλας και Φυλακτής, της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020
 • 13/3/2020
  ΜΠΕ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κεραμαρης Λάμπρος Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400kWe με καύση βιορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 • 6/3/2020
  ΜΠΕ για ΜΥΗΣ Δροσάτου, ρέμα «Γκούρα» στη Τ.Κ. Δροσάτου, Δ. Αργιθέας, ΠΕ Καρδίτσας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Δροσάτου ισχύος 0,20 MW» στο ρέμα «Γκούρα», στη Τ.Κ. Δροσάτου, στη Δ.Ε. Αθαμανών, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
 • 27/2/2020
  ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής μη εσβεσμένου ασβέστη και ασβεστοπολτού, της Ν.ΣΙΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΕ Λάρισας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής μη εσβεσμένου ασβέστη και ασβεστοπολτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘Ν.ΣΙΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’ που βρίσκεται στη θέση ‘Γκρέκια’, στο 50χλμ της Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Λαρισαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413-506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
 • 18/2/2020
  ΣΔΕΑ Λατομεία Ν. Νικολάου Α.Ε. Δ. Φαρσάλων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ, που βρίσκεται στη θέση «Συκιά-Τραγοβούνι», Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
 • 18/2/2020
  ΜΠΕ VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. κωδ. θέσης Τύρναβος-2 1002882 Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΤΥΡΝΑΒΟΣ-2 1002882’ της VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με τις εταιρείες Wind & Cosmote), που βρίσκεται στη θέση ύψωμα ‘Σιδηροπάλουκον’, στο Δ.Δ. Δαμασίου, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
 • 13/2/2020
  ΜΠΕ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κα. Τουλίκα Χρυσάνθη Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη νέα δραστηριότητα Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 100 KW φερόμενης ιδιοκτησίας Τουλίκα Χρυσάνθη στη θέση «Κάτω Βρύση» στην Τ.Κ. Μύρων στο Δήμο Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
 • 13/2/2020
  ΜΠΕ COSMOTE θέση Λουτρο ΒΤΒ 0360014 Δ. Ελασσόνας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), υφιστάμενου σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με συνοδά έργα οδοποιίας και κωδικό θέσης «ΛΟΥΤΡΟ ΒΤΒ 0360014» της ΟΤΕ Α.Ε. και την από κοινού χρήση με την εταιρεία COSMOTE, που βρίσκεται σε θέση της Δ.Ε. Κρανέας, της Δ.Ε. Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
 • 13/2/2020
  ΑΕΠΟ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ηλιογένεσις Α.Ε. Δ. Φαρσάλων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 4,99 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της»ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», σε έκταση 103.790,48 τμ., στη θέση ‘Ρίγανες΄, της Δ.Ε. Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 13/2/2020
  ΜΠΕ τυροκομείο ΠΑΛΑΜΑ ΙΚΕ Δ. Παλαμά
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Μονάδας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων ιδιοκτησίας της ‘Παραδοσιακό Τυροκομείο Παλαμά Ι.Κ.Ε.’ στην Τ.Κ. Παλαμά του Δήμου Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
 • 12/2/2020
  ΜΠΕ ΣΔΕΑ ΑΓΕΤ Ηρακλής Δ. Βόλου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου σχιστόλιθου, της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που βρίσκεται στη θέση «Αρκουδόρεμα», Δ.Κ. Διμηνίου, Δ. Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ΠΕ Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020
 • 11/2/2020
  ΑΕΠΟ ΣΔΕΑ Καραμανλής & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) λατομείου βιομηχανικού ορυκτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, που βρίσκεται στη θέση «Κτριτήρι», Δ.Κ. Τυρνάβου, Δ. Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 11/2/2020
  ΜΠΕ τυροκομιή μονάδα ΕΞΑΡΧΟΣ Δ. Ελασσόνας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα με τίτλο «Αύξηση δυναμικότητας μονάδας από 50 σε 100 τόνους επεξεργασίας γάλακτος την ημέρα – Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων με εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου», στο 4ο χλμ. της Ε.Ο. Ελασσόνας – Δεσκάτης, στη θέση ‘ Γαυρόλακος’, του Δήμου Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 11/2/2020
  ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων», Δ. Φαρσάλων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων» στη Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 11/2/2020
  ΜΠΕ ξενοδοχείο HOLIDAYS Α.Ε Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 66 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, με την επωνυμία ‘SKOPELOS HOLIDAYS’, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘HOLIDAYS Α.Ε.’, στην θέση «Γυφτόλακας» του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 11/2/2020
  ΜΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας κ. Καπνιτζή Αναστάσιου Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιορευστά, ισχύος 100 KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Καπνιτζή Αναστάσιου, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση Σουσαμιά, της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 7/2/2020
  ΑΕΠΟ Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Σπορελαιουργεία - Αδελφοί νικολάου Καραγιώργου ΑΒΕΕ Δ. Κιλελέρ
  ΑΕΠΟ της δραστηριότητας με τίτλο «Υφιστάμενο εκκοκκιστήριο βάμβακος της εταιρείας ‘ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ’, που βρίσκεται στο 15ο χλμ. της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, στη Τ.Κ. Γλαύκης, της Δ.Ε. Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 30/1/2020
  ΑΕΠΟ Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας τμήμα παράκαμψη Πύλης-Παλαιομονάστηρο Δ. Πύλης
  Τροποποίηση (ΦΤ) της υπ΄ αριθ. 133916/23.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚ0-Χ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: τμήμα παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρο», ως προς τον εργοταξιακό χώρο (για τις ανάγκες του οδικού έργου) στην περιοχή του οικισμού Πύλης.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 29/1/2020
  ΑΕΠΟ φωτοβολταϊκού σταθμού της SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT A.E., Δ. Κιλελέρ και Λαρισαίων.
  Μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 26,26 MW και συνοδά έργα διασύνδεσης Υ/Σ και δικτύου μέσης τάσης (ΜΤ) αυτού», φερόμενης ιδιοκτησίας της «SPES SOLARIS- SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» με δ.τ. «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT A.E.», σε έκταση 334730,00 τμ, στη θέση «Δεκαοκτάρια», των Δ.Ε. Πλατυκάμπου και Λάρισας των Δήμων Κιλελέρ & Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση της ανωτέρω απόφασης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
 • 20/1/2020
  ΜΠΕ του έργου "Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο 1,54ΜW, θέση «Βαθύρρευμα» Δ. Πύλης, του Ν. Τρικάλων"
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54ΜW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δ. Πύλης, του Ν. Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
 • 13/1/2020
  ΑΕΠΟ της εταιρίας «Υιοί Αντωνίου Κίτσα Ε.Ε.» στη θέση «Οκτάρια», στην Τ.Κ. Ομορφοχωρίου ΠΕ Λάρισας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Συγκρότημα συλλογής, διαλογής, μηχανικής κοπής και θραύσης μεταλλικών απορριμμάτων – διαλυτήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας «Υιοί Αντωνίου Κίτσα Ε.Ε.» στη θέση «Οκτάρια», στην Τ.Κ. Ομορφοχωρίου», στο Δήμο Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση της ανωτέρω απόφασης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.