• 20/2/2019
  ΜΠΕ Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ιδιοκτ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δ. Τεμπών σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) για την δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019
 • 14/2/2019
  Ανανέωση-Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων κ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα», Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση - Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα» που έχει κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιός», της Δ.Ε. Αμπελώνας, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.
 • 14/2/2019
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτ. κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή, Δ.Κ. Αμπελώνα, Δ. Τυρνάβου σε ισχύ
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 60 μόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή που βρίσκεται στη θέση «Καρκατζή» στη Δ.Κ. Αμπελώνα του Δ. Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
 • 12/2/2019
  ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου», Δ. Πύλης Τρικάλων
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου» στην Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου, στη Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 11/2/2019
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ»θέση ‘Καραέργια’, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999kW ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ», στη θέση ‘Καραέργια’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
 • 11/2/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’, της WIND και VODAFONE, Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός της ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε., Ασπροποτάμου, Δ. Καλαμπάκας σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90 ΜW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κούτσουρο» της Τ.Κ. Καταφύτου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 • 8/2/2019
  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Ανανέωσης (Φ.Α.) για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 5/2/2019
  ΜΠΕ Βιοαέριο Κιλελέρ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Δ. Κιλελέρ σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250kW» ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Τριφύλη ή Ποτιστικά», στην κτηματική περιφέρεια Κυπαρισσού του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λαρίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
 • 25/1/2019
  ΜΠΕ Χερσαίο τμήμα Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ σε ισχύ
  Δημοσιοποιήση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου – Φλωροβούνι Θεσπρωτίας).
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
 • 23/1/2019
  ΜΠΕ τυροκομική μονάδα Υφαντής Α.Ε. Διαμονές Θεσσαλίας Δ. Φαρκαδόνας σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 2,8 tn/ημέρα σε 30 tn/ημέρα και αλλαγή φορέα από «ΦΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Ε. –ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στη θέση ΄Πετριάδες’ της Τ.Κ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431 351615 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ για Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Κρανιάς και Πυργετού στο Δ. Τεμπών
  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Κρανιάς και Πυργετού και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506481 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 506220.
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE, Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Άθως» Μακρυράχης, στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 4/1/2019
  Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας βιοαερίου ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Δήμου Σοφάδων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Ερρίκος» του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413- 506220.