• 11/12/2018
  ΑΕΠΟ Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Δ. Ε. Βερδικούσας Δ. Ελασσόνας
  Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη Δ.Ε. Βερδικούσας» , στη θέση «Σαρή» του Δ.Ε. Βερδικούσας του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 11/12/2018
  ΑΕΠΟ Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Τρικάλων,
  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Τρικάλων, στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 11/12/2018
  ΜΠΕ Λειτουργία πολυκαταστήματος λιανικής διάθεσης JUMBO A.E.E. σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Λειτουργία πολυκαταστήματος λιανικής διάθεσης – υπεραγοράς, φερόμενης ιδιοκτησίας της JUMBO A.E.E., που βρίσκεται εγκατεστημένο στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης» στο Δ. Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
 • 11/12/2018
  ΜΠΕ Ξενοδοχείο PRINCESS Δ. Σκιάθου σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Ξενοδοχείο PRINCESS, ιδιοκτησίας ΕΛΠΑΡ Α.Ε. δυναμικότητας 264 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων (5*) που εδρεύει και λειτουργεί στη θέση ¨Αγία Παρασκευή¨ του Δήμου Σκιάθου, στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
 • 27/11/2018
  ΑΕΠΟ βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFON κωδ. 1001104 Μακρυχώρι Λάρισας Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβάλλοντος για τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1001104 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ’’ της VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση ‘Γκόλια’ στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 27/11/2018
  ΑΕΠΟ Επαναπλημμυρισμός της πρώην λίμνης Κάρλας στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας
  Ανανέωση και Τροποποίηση ΑΕΠΟ της υπ’ αρ. 112839/18.12.2000 Κ.Υ.Α. Τροποποίησης – Συμπλήρωσης – Κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου « Επαναπλημμυρισμός της πρώην λίμνης Κάρλας στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας» όπως ανανεώθηκε με την υπ΄ αρ. 127436/23.3.2007 ΚΥΑ.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511202 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 27/11/2018
  ΜΠΕ Ξενοδοχειακό συγκρότημα ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε Δ. Σκοπέλου σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘‘Ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελούμενο από τα ξενοδοχεία Adrina Beach και Adrina Resort πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας μετά την επέκταση 493 κλινών’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε., στη θέση «ΑΝΤΡΙΝΑ» του Δήμου Σκοπέλου στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019
 • 16/11/2018
  ΜΠΕ Βιολάρ Α.Ε. Δ. Ρήγα Φεραίου σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης – εμπορίας αγροτικών προϊόντων με ξηραντήριο βαμβακόσπορου της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., στο 2ο χλμ Βελεστίνου- Βόλου, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
 • 16/11/2018
  ΑΕΠΟ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ενεργειακής Μαλακασίου Α.Ε. Δ. Καλαμπάκας
  μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ΄ α.π. 2608/146183/Π.Ε.2016/20-03-2017 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,999 ΜW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., στο ρέμα ‘‘Μπαλτά’’ στη θέση ‘’Ενωση’’ της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/11/2018
  Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου, ιδιοκτ. “ANIMUS Α.Ε”, Τ.Κ. Τερψιθέας, Δ. Λαρισαίων σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου κλασικού τύπου, τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας 150 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ANIMUS Α.Ε” στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ» της Τ.Κ. Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε.Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
 • 8/11/2018
  ΜΠΕ Εγκατάσατση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Καλονέρι Τρικάλων Δ. Τρικκαίων σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Καλονέρι Τρικάλων» του Τ.Κ. Καλονερίου του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
 • 7/11/2018
  ΜΠΕ Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Σταθμού Κλεινοβίτικο 2 Δ. Μετεώρων σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) με επωνυμία Κλεινοβίτικο 2 στο ρ. Κλεινοβίτικο, στην Τ.Κ. Κλεινού του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 • 31/10/2018
  ΜΠΕ παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια Energy, Consulting & Desing IKE Δ. Αλμυρού
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά βιοέλαια, ισχύος 0,995 MW, της εταιρείας «ENERGY, CONSULTING & DESING IKE» με διακριτικό τίτλο “ENCORE” η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουρί», της Τ.Κ. Άνω Αργιλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
 • 31/10/2018
  ΜΠΕ βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου
  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού « Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι –Παναγία Πολυνερίου- οικισμός Μυλογόζι) - οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
 • 19/10/2018
  ΜΠΕ μονάδα πτηνοσφαγείου ΝΙΚ. & ΧΡ. & ΙΩΑΝ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας πτηνοσφαγείου ιδιοκτησίας της ΝΙΚ. & ΧΡ. & ΙΩΑΝ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Παλαιόμυλος» της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018
 • 16/10/2018
  ΑΕΠΟ μονάδα κατασκευής ρομποτικών συστημάτων SOUKOS ROBOTS Α.Β.Ε.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με α.π. 1673/92374/06-12-2016 Απόφασης Ανανέωσης Ε.Π.Ο. για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ρομποτικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού ειδικής χρήσης, ιδιοκτησίας της ‘‘SOUKOS ROBOTS Α.Β.Ε.Ε.’, στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 16/10/2018
  ΜΠΕ λατομείο μαρμάρων SUNNY Ελληνικά Ασβεστολιθικά Μάρμαρα & Πετρώματα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δ. Αλμυρού
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 86.000 m2, στη θέση Περδικοράχη της Τ.Κ. Φυλάκης, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας», φερόμενης ιδιοκτησίας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018
 • 9/10/2018
  ΜΠΕ μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε. Δ. Τεμπών
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χωρίς να υφίσταται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε., στο Ο.Τ. 2, οδός 9 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στο Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • 9/10/2018
  ΜΠΕ μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε. Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χωρίς να υφίσταται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε., στο Ο.Τ. 2, οδός 9 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στο Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • 4/10/2018
  ΜΠΕ Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» Δ. Αγιάς
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» στο Δήμο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 • 4/10/2018
  ΑΕΠΟ Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ΄ α.π. 3951/222451/16-12-2018 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 4/10/2018
  ΜΠΕ εκκοκκιστηρίο βάμβακος ΠΗΛΕΑΣ AGRO Α.Ε. Δ. Σοφάδων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία του υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος της «ΠΗΛΕΑΣ AGRO Α.Ε.», που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 267 αναδασμού Ματαράγκας, στην Τ.Κ. Ματαράγκα, του Δήμου Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 • 2/10/2018
  ΑΕΠΟ ΣΔΕΑ Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας Α.Ε. Δ. Τεμπών
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 41.252,87τ.μ., στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δ. Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 2/10/2018
  ΜΠΕ εκκοκκιστήριο βάμβακος Εκκοκιστήρια Σοφάδων Α.ε. Δ. Σοφάδων
  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε., στο 2ο χλμ. Σοφάδων-Αθηνών, στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
 • 25/9/2018
  ΜΠΕ Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης, στον Πορταϊκό ποταμό Δ. Πύλης
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης, στον Πορταϊκό ποταμό του Δήμου Πύλης» στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
 • 20/9/2018
  Μ.Π.Ε. μονάδας παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου, ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., Δ.Πύλης
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
 • 20/9/2018
  ΜΠΕ Μελέτη οδού Βραγκιανά – Ρόγκια - Όρια Νομού Ευρυτανίας Π.Ε. Καρδίτσας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μελέτη οδού Βραγκιανά – Ρόγκια - Όρια Νομού Ευρυτανίας» στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 54913 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
 • 20/9/2018
  ΜΠΕ Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Δ. Ρήγα Φεραίου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής 489KW μέσω Βιορευστών» της ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 2421352503 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
 • 19/9/2018
  ΜΠΕ RURAL CONNECT Ευρυζωνικα Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ Δ. Αργιθέας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 2420 ΒΑΤΗΡΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού Βατήρη, της Τ.Κ. Βραγκιανών, της Δ.Ε. Αχελώου, του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018
 • 14/9/2018
  Τροποποιηση ΑΕΠΟ σταθμού κιν. τηλ. της COSMOTE με κωδ θέσης ‘‘1406270-ΣΚΟΠΕΛΟΣ/Χ’’, Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1406270-ΣΚΟΠΕΛΟΣ/Χ’’ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., λόγω αναβάθμισης και επέκτασης των κεραιοδιατάξεών του, στη θέση ‘Παλούκι’ Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου της Π.Ε. Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


 • 14/9/2018
  ΜΠΕ σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας κωδ. 6095 ΤΕΜΠΗ Τ1 ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΥΝΕΛ της WIND Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβάλλοντος (Μ.Π.Ε.) για τον σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «6095 ΤΕΜΠΗ Τ1 ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΥΝΕΛ» της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και την από κοινού χρήση με τις εταιρείες VODAFONE & COSMOTE, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη σήραγγα Τ1- Βόρειο Μέτωπο αυτοκινητόδρομου «Αιγαίου», στο Δήμο Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018
 • 3/9/2018
  AEΠΟ για το έργο "Βελτίωση οδικού τμήματος Βελεστίνου με ΠΑΘΕ και Βόλο"
  Tροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου», σχετικά με τη διαχείριση των υλικών εκσκαφής.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413511210 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/8/2018
  AEΠΟ για την λειτουργία της μονάδας κατασκευής ρομποτικών συστημάτων “SOUKOS ROBOTS A.B.E.E.”, ΠΕ Λάρισας
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με α.π. 1673/92374/06-12-2016 Απόφασης Ανανέωσης Ε.Π.Ο. για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ρομποτικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού ειδικής χρήσης, ιδιοκτησίας της “SOUKOS ROBOTS A.B.E.E.”, στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.


 • 9/8/2018
  ΑΕΠΟ ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση /Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 121684/15.11.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας
 • 3/8/2018
  ΜΠΕ του εργου "Μικρός Υδροηλεκτρ. Σταθμός της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., Δήμου Καλαμπάκας"
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ α.π. 2608/146183/Π.Ε.2016/20-03-2017 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,999MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., στο ρέμα «Μπαλτά» στη θέση «Ένωση» της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
 • 20/7/2018
  Tροποποίηση ΑΕΠΟ εγκατάστασης εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα,ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.,Δ.Πύλης,
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της εγκατάστασης εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησίας της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στη θέση Βαμπούλου της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 18/7/2018
  ΜΠΕ εκκοκκιστηρίου βάμβακος & εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πέλλετ ΣΠΑΡΓΗ Α.Ε.Β.Ε., Δ.Σοφάδων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος και εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πέλλετ μηδικής και επεξεργασίας ενσιρώματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΠΑΡΓΗ Α.Ε.Β.Ε., στη θέση «Γιαννίκι» του Τ.Δ. Ερμητσίου, του Δ. Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 50115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
 • 18/7/2018
  ΜΠΕ ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της EVRENI A.E., θέση «Καλαμάκι», Δ. Σκιάθου
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου δυναμικότητας 212 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, ιδιοκτησίας της EVRENI A.E., σε εκτός σχεδίου Περιοχή, στη θέση «Καλαμάκι», του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
 • 6/7/2018
  ΜΠΕ Επεξεργασία βιομηχανικής ντομάτας, Μεγάλο Ευύδριο, θέση Γκερένια, ΔΕ Ενιππέα, Δ. Φαρσάλων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Επεξεργασία βιομηχανικής ντομάτας», στη θέση «Γκερένια» κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μεγάλο Ευύδριο, της Δ.Ε. Ενιππέα του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
 • 29/6/2018
  ΜΠΕ Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων» ισχύος 499kWe στη θέση «Νταργιόλ», Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/6/2018
  ΜΠΕ κτηνοτροφική δραστηριότητα Χοιρινά Κουτίνας Ο.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Mελέτη (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. της υφιστάμενης κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση ΄΄Γκούμια΄΄ στην Τ.Κ. Δελερίων του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/6/2018
  ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού ΒΙΣ Α.Ε Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
  Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 162313/6.8.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως ισχύει, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλιόχαρτου και ανακύκλωση παλιόχαρτρου και παραγωγής χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων της εταιρείας «ΒΙΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Ν. Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 24213 52468 στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 27/6/2018
  Μ.Π.Ε. Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «ΣΟΦΑΔΙΤΗ» Δ. Σοφάδων
  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «ΣΟΦΑΔΙΤΗ», επί του ομώνυμου ποταμού, στις Τ.Κ. Κέδρου, Θραψιμίου και Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΝΟΧΩΝΟΥ ΙΚΕ.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 26/6/2018
  ΑΕΠΟ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε Δ.Ρήγα Φεραίου
  Tροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας ισχύος 4,99MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στο οικοδομικό τετράγωνο 9 της Β΄ Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου, στο Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 22/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Δ. Ελασσόνας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και προσθήκη πρότυπης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΒΙΟΔΙΑΝΑ», στο 2ο χλμ. Ελασσόνας-Λάρισας, στο Δήμο Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
 • 20/6/2018
  Aνανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
  Aνανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
 • 15/6/2018
  ΜΠΕ της «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε» (“Η.Ε.R. S.A.”) της Τ.Κ. Ελευθερών, του Δήμου Λάρισας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του εξειδικευμένου κέντρου επεξεργασίας και αξιοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ιδιοκτησίας της «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε» με διακριτικό τίτλο “Η.Ε.R. S.A.” που βρίσκεται στο 10ο χλμ ΕΠ.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας, στη θέση «ΔΕΚΑΡΙΑ» της Τ.Κ. Ελευθερών, του Δήμου Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
 • 14/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.’ Δ. Πύλης
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ‘Λίμνες- Γιδαρέικα’ της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
 • 6/6/2018
  ΜΠΕ σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας κωδ. Σκιάθος 1000281 Δ. Σκιάθου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση ΄Πλαγιά΄, στο Δήμο Σκιάθου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
 • 5/6/2018
  ΑΕΠΟ μονάδα επεξεργασίας μη επικινδυνων αποβλήτων Βιοαέριο ΑΦΟΙ Σεϊτη Α.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ΄ α.π. 1019/48121/15-04-2013 Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 868 kWe, ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.’ που βρίσκεται στη θέση ΄Καμπύλαγα΄, της Τ.Κ. Αργυροπουλίου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 5/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (μπαταρίες Pb- οξέος και Ni-Cd), χωρίς να υφίστανται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Της Ε.Ο. Λάρισας –Καρδίτσας, στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
 • 1/6/2018
  ΑΕΠΟ για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών από την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», θέση «Καλντηρμά», Δ. Λάρισας
  Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε συνολικό χώρο επέμβασης 287.236,98 τμ. στη θέση «Καλντηρμά», Δήμου Λάρισας, από την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
 • 30/5/2018
  ΜΠΕ Βιομηχανία παραγωγής ξύλινων πετασμάτων ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. Δ. Τεμπών
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής ξύλινων πετασμάτων & εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό καύσης βιομάζας ισχύος 999 KW, ιδιοκτησίας της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’, στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
 • 23/5/2018
  ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής πετρελαίου βιολογικής προέλευσης ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Δ. Βόλου
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής πετρελαίου βιολογικής προέλευσης (biodiesel) και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., στο βιομηχανικό τετράγωνο υπ΄αριθμ. 6 της Α΄ βιομηχανικής περιοχής Βόλου, στο Δήμο Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 23/5/2018
  ΜΠΕ Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ραχούλας Δ.Λαρισαίων
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Λαρισαίων» στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
 • 23/5/2018
  ΜΠΕ Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής θέση Πήλιο Δ. Ζαγοράς -Μουρεσίου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση «ΠΗΛΙΟ», του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας, της DIGEA – ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
 • 17/5/2018
  ΜΠΕ κατασκευή κ λειτουργία φράγματος Μπελμά Δ. Αγιάς
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων» στο Δ. Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018
 • 16/5/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτ. Σανιδά Μιχάλη Δ. Σκιάθου
  M27/06/2018ελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας κ. Σανιδά Μιχάλη, στη θέση ΄΄Στήλες΄΄ σε εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Σκιάθου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018
 • 14/5/2018
  ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Α. Αργιθέας ΠΕ Καρδίτσας
  Στρατιγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018
 • 9/5/2018
  Τροποποίηση ΑΕΠΟ της εταιρείας "SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε" Δ.Αλμυρού
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’αρ.πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ: 185810/8.11.13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε’ που λειτουργεί στη θέση Τσιγκέλι του Δήμου Αλμυρού Ν.Μαγνησίας, όπως ισχύει.
 • 4/5/2018
  ΑΕΠΟ Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου Π.Ε. Καρδίτσας
  Έγκριση περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ΄ α.π. 3951/222451/16-12-2016 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 3/5/2018
  ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «Ζηλιάνα» Ενεργειακή Θεσσαλίας Μ.Ε.Π.Ε Δ. Ελασσόνας
  Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «Ζηλιάνα», επί του ομώνυμου ρέματος, στην Τ.Κ. Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
 • 24/4/2018
  Ανανέωση για την παράταση διάρκειας κατασκευή κ λειτουργία τμήματος από Ράχες έως Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. με α.π. 37202/94/17.5.1995 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία του τμήματος από Ράχες έως Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων, της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης» (όπως ισχύει).
 • 20/4/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής γιαουρτιού Χρήστος Νότας κ ΣΙΑ ΟΕ Δ. Λάρισας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Δρομόβρυση» της Τ.Κ. Τερψιθέας, του Δήμου Λάρισας, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018
 • 19/4/2018
  ΑΕΠΟ Α/Κ Τεμπών – Α/Κ Ραψάνης της Νέας εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης
  Tροποποίηση της υπ. αρ.85884/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Α/Κ Τεμπών – Α/Κ Ραψάνης της Νέας εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κτιρίου Η/Μ σήραγγας Τ2 και της οδού πρόσβασης.
 • 19/4/2018
  ΜΠΕ βάση κιν. τηλεφωνίας κωδ. ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355 VODAFE Δ. Πύλης
  Μελέτη περιβάλλοντος για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355’ της VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση Ύψωμα Κούνια του δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018
 • 5/4/2018
  ΜΠΕ σταθμό συμπληρωματικής κάλυψης DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Δήμου Ελασσόνας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον σταθμό συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης ‘ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 3006191’ της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ‘ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ’ του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
 • 3/4/2018
  ΣΜΠΕ Διόρθωση και Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λάρισας
  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): του Σχεδίου «Διόρθωση και Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λάρισας, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας».
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ κατασκευή κ λειτουργία Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης κόμβου Συκουρίου - κόμβου Τεμπών
  Τροποποίηση και ανανέωση της κ.υ.α. με α.π. 66020/26.1.1998 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία του έργου Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης, τμήμα πέρας κόμβου Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών (2ο υποτμήμα)» (όπως ισχύει).
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ Αυτ/μος ΠΑΘΕ: Υποτμήμα βόρεια έξοδος Τεμπών-Πυργετός
  Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και τη τροποποίηση της υπ.αρ.85879/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αυτ/μος ΠΑΘΕ: Υποτμήμα βόρεια έξοδος Τεμπών-Πυργετός» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ κατασκευή και λειτουργία της Ανατολικής παράκαμψης, τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης
  Τροποποίηση και ανανέωσης της κ.υ.α. με α.π. 83219/30.3.1995 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία της Ανατολικής παράκαμψης, τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης» (όπως ισχύει).
 • 22/3/2018
  Tροποποίηση Aνανέωση Α.Ε.Π.Ο. κτηνοτροφικής δραστηριότητας,«ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗΣ Ε.Ε.»,Τ.Κ. Αργυροπουλίου,Δ.Τυρνάβου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ α.π. 1532/41347/01-06-2010 Α.Ε.Π.Ο. της κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΪΤΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. «ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗΣ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Καμπύλαγα» στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 21/3/2018
  Τροποποίηση-Ανανέωση ΑΕΠΟ κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,Τ.Κ. Αργυροπουλίου, Δ.Τυρνάβου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ΄α.π. 8682/187094/07-12-2010 Α.Ε.Π.Ο. της κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στη θέση ‘Καμπύλαγα ή Βαρκό’ στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Β’ Βόλου.
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση της υπ’ αριθ. 118058/15-11-2006 Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου Β’ – Παράρτημα.
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ του έργου: «Ραψάνη-κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 18548/15.12.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ραψάνη-κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ του έργου: «Α/Κ Τεμπών - Α/Κ Ραψάνης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης»

  Ανανέωση της υπ’. Αριθ. 85884/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Α/Κ Τεμπών - Α/Κ Ραψάνης της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

 • 16/3/2018
  Aνανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ οδικού τμήματος Α/Κ Αγίων Θεοδώρων-Εισοδος Αλμυρού
  Aνανέωση και τροποποίηση της υπ. αρ. 80458/94/22.6.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Α/Κ Αγίων Θεοδώρων – Είσοδος Αλμυρού της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο) Αθηνών –Θεσσαλονίκης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 16/3/2018
  Aνανέωση ΑΕΠΟ οδικού τμήματος Έξοδος Αλμυρού – Κόμβου Αερινού
  Aνανέωση της υπ. αρ. 80460/94/22.6.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Έξοδος Αλμυρού – Κόμβου Αερινού της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο) Αθηνών –Θεσσαλονίκης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 13/3/2018
  Aνανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ για CAMPING ΣΥΚΙΑ, Δ.Νοτίου Πηλίου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) 68 θέσεων, δυναμικότητας 204 ατόμων, με την επωνυμία «CAMPING ΣΥΚΙΑ», φερόμενης ιδιοκτησίας «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, του Δήμου Ν.Πηλίου, της Π.Ε.Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 8/3/2018
  Τροποποίηση ΑΕΠΟ τμήματος Εγνατίας Οδού Α/Κ Παναγιάς
  Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος της Εγνατίας Οδού Α/Κ Παναγιάς (4.1.1).
 • 28/2/2018
  ΑΕΠΟ "Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας"
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας» που πρόκειται να κατασκευαστεί στην Δ.Ε. Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 27/2/2018
  ΑΕΠΟ "Εκμετάλλευση λατομείου της ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., θέση ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Δήμου Καλαμπάκας Τρικάλων"
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. Αριθ. 129930/4047/8.8.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης 142.952 τμ. στη θέση «ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Δήμου Καλαμπάκας Τρικάλων, της εταιρίας ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 27/2/2018
  ΜΠΕ Αυτοκινητόδρομος Κ. Ελλάδος Ε65 τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ. Αριθ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο υποτμήμα από Χ.Θ. 115+100 έως Χ.Θ. 118+043.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018
 • 21/2/2018
  Μ.Π.Ε. Εκκοκκιστήριο βάμβακος ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δ. Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018
 • 21/2/2018
  ΑΕΠΟΛατομείο αδρανών υλικών ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», στη θέση «Καλντήρμα», Δήμου Λάρισας, Π. Ε. Λάρισας.
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών κωδ.2423403 Πυργετός Δ. Τεμπών
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3403 ΠΥΡΓΕΤΟΣ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., σε θέση πλησίον του οικισμού «Πυργετός» στο Δήμο Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ", Δ.Αγιάς
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα ΄Ράχες-Λυκάκι΄ του Αγιοκάμπου, στο Δήμο Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ", Δ.Λαρισαίων
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1404341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Πρόχωμα» στο Δήμο Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 5/2/2018
  ΑΕΠΟ "Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Σκοπέλου", θέση Καμίνια, Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση-Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του υφιστάμενου έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Σκοπέλου», στη θέση Καμίνια, του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 23/1/2018
  ΑΕΠΟ του έργου Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του
  ΑΕΠΟ του έργου : Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του, Π.Ε. Λάρισας , Καρδίτσας και Τρικάλων.
 • 19/1/2018
  ΑΕΠΟ Σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ -2Βόλου
  Τροποποίηση της υπ. Αρ. 195216/11.1.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΚΠ0-Θ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. – 2 Βόλου με το δίκτυο του ΟΣΕ, ολοκλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων γραμμών στην Νέα Διαλογή και συγκροτήματα σταθμών», για την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης.
 • 16/1/2018
  ΜΠΕ Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» Δ. Αγιάς
  Mελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» στο Δ. Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • 4/1/2018
  ΜΠΕ μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.Β.Ε. Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεγάρχης, του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018