• 17/10/2019
  ΑΕΠΟ Εργοστάσιο παραγωγής ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε Δ. Τεμπών σε ισχύ
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας με τίτλο «Εργοστάσιο παραγωγής ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.’ στο Ο.Τ. 12 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου, στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019
 • 17/10/2019
  ΑΕΠΟ Βιομηχανία Ζυμαρικών ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ Δ. Κιλελέρ σε ισχύ
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας με τίτλο «Βιομηχανία Ζυμαρικών ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ», στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019
 • 17/10/2019
  ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά - βιοέλαια Δ. Ρήγα Φεραίου σε ισχύ
  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά - βιοέλαια, ισχύος 0,995 MW, στη θέση «Γκέκας» της Τ.Κ. Αερινού της Δ.Ε. Φερών του Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019
 • 15/10/2019
  ΜΠΕ πτηνοτροφικής μονάδας ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΖΙΩΓΑ Δ. Λαρισαίων σε ισχύ
  Μ.Π.Ε. για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενης μικτής πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 120.000 εκτρεφόμενων κοτόπουλων πάχυνσης και 800 εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΖΙΩΓΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που βρίσκεται στο 13ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Συκουρίου, στην Τ.Κ. Αμφιθέας του Δήμου Λαρισαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506220 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019
 • 10/10/2019
  ΜΠΕ μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Α.Ε Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου, με προσθήκη ΙΧ πρατηρίου υγρών καυσίμων, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.», στο 7ο χλμ. Τρικάλων – Καλαμπάκας, στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 24/9/2019
  ΜΠΕ Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), Δ. Τεμπών σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), στη θέση «Κάναλος» Κισσάβου, της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019
 • 19/9/2019
  ΑΕΠΟ της εταιρίας «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Αστέρια», Δήμου Βόλου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και την τροποποίηση της Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, της εταιρίας «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Αστέρια», της Δ.Ε. Αγριάς, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 17/9/2019
  ΑΕΠΟ ΚΑΙ ΣΔΑ για το λατομείο αδρανών υλικών, θέση «Λιβάδια», Δ. Καρδίτσας, από την "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε." σε ισχύ
  Ανανέωση και τροποποίηση και Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για το λατομείο αδρανών υλικών, έκτασης 300 στρ., στη θέση «Λιβάδια», Δήμου Καρδίτσας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Γερεκλη Δ. Αλμυρού σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,5 MW» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ», στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός Σταθμός θέση Εικόνα Δ. Αλμυρού σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 8,7 MW» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «ΕΙΚΟΝΑ», στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός Δ. Αλμυρού σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,4 MW + 4,2 MW» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ», στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΑΕΠΟ για Αποχέτευση Ακαθάρτων & ΕΕΛ πρώην Δ.Δ. Μουζακίου-Μαυρομματίου-Δρακότρυπας, Δ. Μουζακίου Καρδίτσας.
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Αποχέτευση Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δ.Δ. Μουζακίου-Μαυρομματίου-Δρακότρυπας, Αποχέτευση Ομβρίων πρώην Δ.Δ. Μουζακίου-Μαυρομματίου, Δίκτυο Ύδρευσης πρώην Δ.Δ. Μουζακίου» του Δήμου Μουζακίου, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ δύο ενεργών όμορων λατομικών χώρων σχιστολιθικών πλακών, Δ. Ν. Πηλίου σε ισχύ
  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο ενεργών όμορων λατομικών χώρων σχιστολιθικών πλακών, στη θέση ΄Παλιομέλισσο΄ Συκής, Δήμος Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας, εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής συνολικού εμβαδού 365414τ.μ. (283,464στρ., & 81,92στρ.) με φορέα τον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,983MW στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά», Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 7,983MW στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,988MW, ΤΚ Βρυότοπου, Δ. Τυρνάβου σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 5,988MW σε θέση της Τοπικής Κοινότητας Βρυότοπου, Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, Δήμου Τυρνάβου, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 17/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 4,134MW, θέση «Λιβάδι – Παλιόμυλος», Δ. Αγιάς σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 4,134MW στη θέση «Λιβάδι – Παλιόμυλος» της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου, Δημοτικής Ενότητας Λακερείας, Δήμου Αγιάς, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 13/9/2019
  ΑΕΠΟ SKIATHOS PALACE θέση Στροφιλιά-Κουκουναριές Δ. Σκιάθου
  Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «SKIATHOS PALACE» δυναμικότητας 494 κλινών, κατηγορίας 5*, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 35.230,25τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Στροφιλιά-Κουκουναριές» του Δήμου Σκιάθου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 13/9/2019
  ΑΕΠΟ Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Δ. Μουζακίου & Δ. Αργιθέας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση και Ανανέωση (ΜΠΤρ&Αν) της υπ΄ α.π. 6497/80692/10-11-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 26.7MW (από 30MW) στις θέσεις ‘ΑΕΡΑΣ’ και ‘ΑΦΕΝΤΙΚΟ’ των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας» ως προς την αλλαγή του τύπου των Α/Γ ονομαστικής ισχύος από 2 MW και σε 3.45 MW και μείωση του αριθμού από 15 σε 8 Α/Γ μεταβάλλοντας τη συνολική ισχύ από 30 MW σε 27.6 MW και λοιπών συνοδών έργων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 13/9/2019
  ΜΠΕ Κύκλος ΙΚΕ Δ. Ρήγα Φεραίου σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης «Παραγωγή Κροκιδωτικών Αργιλικού Νατρίου και Θειικού Αργιλίου» της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ Ι.ΚΕ.», στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ή στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
 • 13/9/2019
  ΜΠΕ ΕΕΛ Δ. Αλοννήσου σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)», του Δήμου Αλοννήσου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
 • 13/9/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκό πάρκο θέση Χοντρή Ράχη Δ. Παλαμά σε ισχύ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 7,996 MW στη θέση ‘Χοντρή Ράχη’ πλησίον Συκεών, Δήμου Παλαμά, ΠΕ Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
 • 27/8/2019
  ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Πέλλετ κ. Χαρατσάρη Παναγιώτη Δ. Τρικκαίων
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Πέλλετ και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα ισχύος 200KW» φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Χαρατσάρη Παναγιώτη, στη θέση «Σγάρες», στην Τκ. Μεγάρχης του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019
 • 21/8/2019
  ΑΕΠΟ για Αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλαμπάκας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας «Αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλαμπάκας και της περιοχής Μετεώρων, που βρίσκεται στην όχθη του Πηνειού στο Ν. Τρικάλων, στον Δ. Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310-46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 20/8/2019
  ΑΕΠΟ & ΣΔΕΑ για λατομείο ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών και άλλων προϊόντων πέτρας της ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Μουζακίου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών και άλλων προϊόντων πέτρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έκτασης 23.027,49m2 , στη θέση «Τζουγκανάκι», Δ.Δ. Οξυάς,, Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16/8/2019
  ΜΠΕ για ανέγερση κ λειτουργία ξενοδοχειακης μονάδας από την "ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.΄, θέση Αγία Ελένη, Δ.Σκιάθου
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 304 κλινών, κατηγορίας 5*, στη θέση «Αγία Ελένη» του Δήμου Σκιάθου των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα υλοποίησης την ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.’
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9/8/2019
  ΑΕΠΟ ΣΔΕΑ λατομείο αδρανών υλικών ιδιοκτ. Νταγκαλη Σοφία Δ. Παλαμά
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών & συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑΣ, έκτασης 139.404,19m2 , στη θέση «Μαυροβούνι», Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Δήμου Παλαμά, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9/8/2019
  Α.Ε.Π.Ο ΣΔΕΑ λατομείο αδρανών υλικών ιδοκτ. Αθ. Πανδρεμμένος & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΘ. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έκτασης 60.028 m2 , στη θέση «Αλεπότρυπες», Δ.Δ. Ροδιάς, Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 6/8/2019
  ΑΕΠΟ Αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων έργου Ταυρωπού» Ν. Καρδίτσας.
  Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου : «Αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων έργου Ταυρωπού» Ν. Καρδίτσας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 31/7/2019
  ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΤΚ Ν. Κλήματος (πρώην Κοινότητα Έληος) Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΤΚ Ν. Κλήματος (πρώην Κοινότητα Έληος), του Δήμου Σκοπέλου», στη θέση «Παγγέλη» της ΤΚ Ν. Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • 19/7/2019
  ΑΕΠΟ για «ΦΑΓΚΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», μονάδα παραγωγής ημιέτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων,Δ. Φαρκαδόνας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ημιέτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων, τυποποίησης εύφλεκτων φαρμακευτικών υλών, τυποποίησης οργανικών βασικών ουσιών και συναρμολόγησης έτοιμων πλαστικών φιαλών, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΦΑΓΚΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας, στην Τκ. Ταξιαρχών του Δ. Φαρκαδόνας, στην Π.Ε. Τρικάλων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24313-51615 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 16/7/2019
  ΜΠΕ του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Μαλακασίου, της «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στην Π.Ε. Τρικάλων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Μαλακασίου, ισχύος 4,18 MW στην Τ.Κ. Παναγιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της εταιρίας «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24131046331 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019
 • 9/7/2019
  ΑΕΠΟ Κ.Υ.Α. Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης
  Τροποποίηση :
  ι) της υπ΄ αριθ. 18548/15.12.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Ραψάνη - κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει)ιι) της υπ ΄ αριθ. 65473/11.8.1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Κατερίνη - Κλειδί της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει),
  ιιι) της υπ΄ αριθ. 83219/94/30.3.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος της Ανατολικής παράκαμψης Λάρισας, της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει),
  ως προς το πρόγραμμα παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα εν λόγω τμήματα του οδικού έργου Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

 • 9/7/2019
  ΑΕΠΟ κιν. τηλεφωνία VODAFONE κωδ. θέσης ‘ 1000124 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ’ Δ. Λαρισαίων
  Τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ 1000124 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ’ της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND), που βρίσκεται στη θέση ‘ Δοβρούτσι’ στην Τ.Κ. Λουτρού, της Δ.Ε. Κοιλάδας, στο Δήμο Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 9/7/2019
  ΜΠΕ φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Γαλατάς Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , ισχύος 7996,32 KW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σε έκταση 254.280,03m2, στη θέση «Γαλατάς ή Μικρή Μαγούλα» της Τ.Κ. Λουτρού, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
 • 9/7/2019
  ΜΠΕ Έτοιμου Σκυροδέματος ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ε.Ε Δ. Καρδίτσας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ε.Ε.» στη θέση «Δύο Μαγούλες ή Μαγούλες ή Λείψιμο» στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών, της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
 • 9/7/2019
  ΑΕΠΟ Βιομηχανία παραγωγής χαλύβδινων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Δ. Βόλου
  Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘Βιομηχανία παραγωγής χαλύβδινων ράβδων και ρόλλων σκυροδέματος και σύρματος (ελασματουργείο)’ φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκατεστημένη στο 4ο χλμ. της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, στο Δήμο Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52503 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 9/7/2019
  ΜΠΕ Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο PIONEER WIND PARK M.I.K.E Δ. Πύλης
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW, της «PIONEER WIND PARK M.I.K.E.» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Ριζάρια», στο ρέμα «ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟ» στην Δ.Ε. Αιθικών, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
 • 3/7/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Κραταιά Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9MW στη θέση Κραταιά» στη Τ.Κ. Νέσωνος, του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019
 • 3/7/2019
  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Κορυφή Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9MW στη θέση Κορυφή» στη Τ.Κ. Νέσωνος, του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019
 • 2/7/2019
  ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Biodiesel Αλέξανδρος Ζιάκας Ελένη Ζιάκα Ο.Ε. Δ. Τεμπών
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση «Μονάδα Παραγωγής Biodiesel» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΖΙΑΚΑ Ο.Ε.» στο Ο.Τ. 11 ΒΙ.ΠΕ… Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019
 • 1/7/2019
  ΑΕΠΟ σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας κωδ. 1000128 Ελασσόνα της VODAFONE Δ. Ελασσόνας
  Μελέτη περιβάλλοντος (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘1000128 ΕΛΑΣΣΟΝΑ’ της VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με την εταιρεία Wind ), που βρίσκεται στη θέση ΄Τσιάρας – Γκέκας’, στο Δήμο Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 26/6/2019
  ΜΠΕ για Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο,της "ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΙΚΕ", Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 998KW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην κτηματική περιφέρεια Συκιάς, στη Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λαρίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019
 • 21/6/2019
  ΑΕΠΟ για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., θέση «Κυπήρια», Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβάλλοντος (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ¨ΛΑΡΙΣΑ ΜΤΧ 1002005¨ της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με την εταιρία WIND), που βρίσκεται στη θέση «Κυπήρια», στο Δήμο Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.»
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413-506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 20/6/2019
  ΑΕΠΟ για «ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε.»», Μονάδα παραγωγής πλαστικών ειδών, Π.Ε. Λάρισας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής πλαστικών ειδών με την επωνυμία «ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε.»», στο 7Ο χλμ. της ΠΕΟ Λάρισας-Αθηνών, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413-506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 19/6/2019
  ΜΠΕ του έργου «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδ. Μπαρέκα Θεόδωρου,Π.Ε. Μαγνησίας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας του Μπαρέκα Θεόδωρου στη θέση «Άθωνας», της Τ.Κ. Μακρυρράχης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 2421352504 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
 • 5/6/2019
  Α.Ε.Π.Ο. Βιομηχανίας Ειδών Συσκευασίας Κατάλληλων για Αγροτικά προϊόντα Καρατζή Α.Ε
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης «Βιομηχανίας Ειδών Συσκευασίας Κατάλληλων για Αγροτικά προϊόντα» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Καρατζή Α.Ε. – Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», στο 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, της Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 4/6/2019
  Τροποποίηση ΚΥΑ
  τροποποίηση :
  i) της υπ΄ αριθ. 18548/15.12.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Ραψάνη- κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει),
  ii) της υπ΄ αριθ. 65473/11.8.1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οδικού τμήματος Κατερίνη – Κλειδί της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει)
  iii) της υπ΄ αριθ. 83219/94/30.3.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οδικού τμήματος της Ανατολικής παράκαμψης Λάρισας, της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης (όπως ισχύει).
  ως προς το πρόγραμμα παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα εν λόγω τμήματα του οδικού έργου.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 4/6/2019
  ΜΠΕ Κτηνοτροφική μονάδα Αστέριος Γεωργ. Σεϊτη & ΣΙΑ ΕΕ Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης δραστηριότητας «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’ στη θέση ‘ΠΟΡΟΥΣ ή ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ’ της Τ.Κ. Αργυροπουλίου», στο Δήμο Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 • 13/5/2019
  ΜΠΕ του έργου "Υφιστάμενα λιμενικά έργα του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενα λιμενικά έργα στον Αιγιαλό, στο λιμάνι του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
 • 9/5/2019
  ΑΕΠΟ για EXALCO AE, Δ. Λάρισας.
  Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση της ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου της εταιρίας EXALCO AE», η οποία είναι εγκατεστημένη στο 8ο χλμ. της ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Λάρισας, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413- 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 7/5/2019
  ΑΕΠΟ για Κατασκευή πέρας κόμβος Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο (ΣΕΑ) Ευαγγελισμού
  Τροποποίηση (ΦΤ) της με α.π. 66020/26-01-1998 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία του τμήματος πέρας κόμβος Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών (2Ο υποτμήμα) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης» όπως ισχύει, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πρόσθετων εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ευαγγελισμού.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 6/5/2019
  ΜΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», Τ.Κ. Πετρίλου, Δ. Αργιθέας,
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις(Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ΄΄Λεύκας΄΄ στην Τ.Κ. Πετρίλου, Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019
 • 2/5/2019
  ΑΕΠΟ για βιομηχανία παραγωγής ξύλινων πετασμάτων της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με α.π. 3496/229546/ΠΕ2017/25-07-2018 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής ξύλινων πετασμάτων & εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό καύσης βιομάζας ισχύος 999KW, ιδιοκτησίας της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’ στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 2/5/2019
  ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής βιοαερίου της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ, Π.Ε. Καρδίτσας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KW ιδιοκτησίας της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ με δ.τ. S. ENERGY M. ΙΚΕ, στην Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
 • 16/4/2019
  ΑΕΠΟ της Βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος της ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος-Τυροκομείο με αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 50tn γάλακτος ανά ημέρα σε 100tn γάλακτος ανά ημέρα, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στη Δ.Κ. Φαλάνης στη Δ.Ε. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 16/4/2019
  ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Βιοαέριο Συμμετοχών ΙΚΕ Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 499KWe» ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ΄, στη θέση «Ματσαγγάνα», κοινότητας Μεγάρχης, στο Δ.Δ. Φαλώρειας του Δήμου Τρικαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων, στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019
 • 10/4/2019
  Εξαίρεση από διαδικασία περιβ. αδειοδότησης Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις λιμενικές υποδομές του Δ. Αγιάς
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έλαβε χώρα στις 26-02-2018 στη Θεσσαλία στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 10/4/2019
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβ. αδειοδότησης προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις λιμενικες υποδομές Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
  Εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έλαβε χώρα στις 26-02-2018 στη Θεσσαλία στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 9/4/2019
  ΑΕΠΟ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Καρδίτσας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Καρδίτσας» του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/3/2019
  ΑΕΠΟ ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας και μονάδας διάλυσης σκαφών Ναυπηγεία Κ. Σαράντης & Στ. Κουρης Ο.Ε. Δ. Αλμυρού
  ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας και μονάδας διάλυσης σκαφών με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», που λειτουργεί στη θέση «Λουτράκι», της Δ.Κ. Αμαλιάπολης, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52503 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 20/3/2019
  ΜΠΕ Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium Α.Ε. Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης δραστηριότητας με τίτλο ‘Επέκταση με αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου ιδιοκτησίας της φερόμενης COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.’ , στη θέση Παλιάμπελα, στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
 • 20/3/2019
  ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90MW , της εταιρείας με την επωνυμία ΄ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.’ με διακριτικό τίτλο «Τ Τ Τ.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ‘Σκληνιασώτικο’ στην Τ.Κ. Στεφανίου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 19/3/2019
  ΣΜΠΕ για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019
 • 15/3/2019
  ΑΕΠΟ τμήματος Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού
  Tροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Α/Κ Παναγιάς (τμήμα 4.1.1) της Εγνατίας οδού.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 12/3/2019
  ΑΕΠΟ & ΣΔΕΑ για Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού της «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενου φορέα εκμετάλλευσης «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σε έκταση εμβαδού 20.946,48 τ.μ., στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δ. Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
 • 8/3/2019
  ΜΠΕ για τη λειτουργία Ξενοδοχείου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» δυναμικότητας 67 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, ιδιοκτησίας της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Στάφυλος» του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
 • 5/3/2019
  ΜΠΕ Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού Βιοκαρπέτ Α.Ε.
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»,σε μισθωμένη έκταση 128.704 m2 , στη θέση «ΚΑΛΑΜΙΑ» του Δ.Δ. Αργυρομύλου-Λουτρού, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019
 • 4/3/2019
  ΜΠΕ Μεταφοράς νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη Δ. Παλαμά
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Μεταφοράς νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη» στον Δήμο Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
 • 26/2/2019
  ΑΕΠΟ λειτουργία λατομείου Καραμανλής & ΣΙΑ Ε.Ε. - Λατομεία Θεσσαλίας Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων, ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», έκτασης 47.206 m2, στη θέση Κριτήρι του Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019
 • 26/2/2019
  ΑΕΠΟ Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Δ. Καρδίτσας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση –τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας ‘’Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Νομών Καρδίτσας-Τρικάλων’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.», στη Τ.Κ. Αρτεσιανού του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 354605 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 20/2/2019
  ΜΠΕ Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ιδιοκτ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δ. Τεμπών
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) για την δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019
 • 14/2/2019
  Ανανέωση-Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων κ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα», Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση - Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελώνα» που έχει κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιός», της Δ.Ε. Αμπελώνας, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.
 • 14/2/2019
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτ. κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή, Δ.Κ. Αμπελώνα, Δ. Τυρνάβου
  M.Π.Ε. υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 60 μόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μ. Καραμουσλή που βρίσκεται στη θέση «Καρκατζή» στη Δ.Κ. Αμπελώνα του Δ. Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
 • 12/2/2019
  ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου», Δ. Πύλης Τρικάλων
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου» στην Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου, στη Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.

 • 11/2/2019
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ»θέση ‘Καραέργια’, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999kW ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ», στη θέση ‘Καραέργια’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
 • 11/2/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’, της WIND και VODAFONE, Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός της ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε., Ασπροποτάμου, Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90 ΜW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κούτσουρο» της Τ.Κ. Καταφύτου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 • 8/2/2019
  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Ανανέωσης (Φ.Α.) για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 8/2/2019
  ΜΠΕ σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ Δ. Καλαμπάκας
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1200125’ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, που βρίσκεται στη θέση ‘Κορομηλιά’ του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 5/2/2019
  ΜΠΕ Βιοαέριο Κιλελέρ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250kW» ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Τριφύλη ή Ποτιστικά», στην κτηματική περιφέρεια Κυπαρισσού του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λαρίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
 • 25/1/2019
  ΜΠΕ Χερσαίο τμήμα Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ
  Δημοσιοποιήση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου – Φλωροβούνι Θεσπρωτίας).
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
 • 23/1/2019
  ΜΠΕ τυροκομική μονάδα Υφαντής Α.Ε. Διαμονές Θεσσαλίας Δ. Φαρκαδόνας
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 2,8 tn/ημέρα σε 30 tn/ημέρα και αλλαγή φορέα από «ΦΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Ε. –ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στη θέση ΄Πετριάδες’ της Τ.Κ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431 351615 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ για Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Κρανιάς και Πυργετού στο Δ. Τεμπών
  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Κρανιάς και Πυργετού και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506481 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413 506220.
 • 4/1/2019
  ΑΕΠΟ κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE, Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΖΑΓΟΡΑ 1000410» της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Άθως» Μακρυράχης, στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413-506220.

 • 4/1/2019
  Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας βιοαερίου ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Δήμου Σοφάδων
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Ερρίκος» του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2413- 506220.