Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.886.393,46€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο για την αναβάθμιση της περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων στη συνοικία των ROMA.
Φωτογραφικό υλικό