«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων », mis5001996, 2017ΕΠ00610028

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 423.914,26€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η παρούσα πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με παράρτημα Ρομά το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Φωτογραφικό υλικό