Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου, mis5026212 2018ΕΠ00610050

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 51.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής Client tracking για τη διαχείριση των κοινωνικών παροχών του Δήμου προς τους πολίτες με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, ιδιαίτερα αυτών που πλήττονται από φτώχεια ή ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με την πράξη αυτή θα επιτευχθεί η δικτύωση και η ομογενοποίηση των προνοιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα χωρίς δικτύωση. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου και ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους.
Φωτογραφικό υλικό