Επιχορήγηση ΔΗΚΕΦΑ για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, mis 5002949, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610037

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 361.292,83€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ) που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Φαρσάλων προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας(ΚΚ) Δήμου Φαρσάλων με Παράρτημα Ρομά. Η παρούσα πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό