Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Καισάρειας στον Βόλο», mis5028241 2018ΕΠ00610049

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 108.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε εργασίες για τη διαμόρφωση ακίνητου εμβαδού 490,20 m2, σε υπαίθριο δημόσιο χώρο στη Νέα Ιωνία, στο Ο.Τ.228 Α και σε ακτίνα 500 μέτρων από το κέντρο της Νέας Ιωνίας και τον άξονα σύνδεσής της με το κέντρο του Βόλου. Ο προς διαμόρφωση χώρος περικλείεται από τις οδούς Μαιάνδρου, Καισαρείας και Ρωμανού, ενώ η ανατολική του πλευρά σε όλο το μήκος της συνορεύει με μεσοτοιχία άλλης ιδιοκτησίας.
Φωτογραφικό υλικό