Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων και Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας στον Κεντρικό Αστικό Ιστό του Βόλου, mis5027211, 2018ΕΠ00610048

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.085.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης οδών οδικής κυκλοφορίας σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Βόλου και ειδικότερα των οδών Ογλ (από Ιάσονος έως Γαλλίας), Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δημητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσονος έως 28ης Οκτωβρίου), με ανώτατο όριο ταχύτητας 15 χλμ/ώρα και κατεύθυνση ως υφίσταται. Οι παρεμβάσεις αφορούν στη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,50 μ, σε όλο το μήκος της οδού με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας και στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου εκτός του κρασπέδου και των στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης.
Φωτογραφικό υλικό