«Επισκευή - Ενίσχυση Φέροντα Οργανισμού και Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου», mis5021804, 2018ΕΠ00610047

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην επισκευή-ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Βόλου. Οι εργασίες που προβλέπονται σχετικά με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου αφορούν πρώτον την ενίσχυση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και δεύτερον την αποκατάσταση των βλαβών και αστοχιών που εντοπίσθηκαν λόγω της οξείδωσης οπλισμών και ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Στη στάθμη της θεμελίωσης προτείνεται ενίσχυση των μεμονωμένων θεμελίων με εγκιβωτισμό των υπαρχόντων σε ένα θεμέλιο από έγχυτο σκυρόδεμα και χρήση βλήτρων. Επίσης, ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύα (έγχυτο και εκτοξευόμενο) καθώς και εργασίες εμποτισμού με αναστολέα διάβρωσης, επισκευαστικά διογκούμενα κονιάματα και υδροφοβικές βαφές. Τέλος πρόκειται να γίνουν ενισχύσεις δοκών με συνεχές ινοπλισμένο πολυμερές και αποκαταστάσεις τμημάτων πλακών. Η ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου αφορά σε εργασίες αποξηλώσεων κουφωμάτων και φθαρμένων στοιχείων (μονωτικών, δαπέδων, επενδύσεων), αποκαταστάσεις τοιχοποιιών, επιστρώσεις δαπέδων (φουαγιέ, W.C., σκηνής και βοηθητικών χώρων), νέες επενδύσεις και αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτούνται. Όσον αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνεται νέα εγκατάσταση τόσο κλιματισμού όσο και θέρμανσης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η τοποθέτηση δύο συστημάτων.
Φωτογραφικό υλικό