Ανέγερση εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Ατόμων με Αναπηρίες mis5003448 κωδΠΔΕ 2017ΕΠ00610025

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 4.290.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά στην ανέγερση Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ατόμων με αναπηρίες. Το κτίριο εκπαίδευσης είναι δυναμικότητας 50 μαθητών και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 3.916,26 m2, ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων, στην Νεάπολη Λάρισας.
Φωτογραφικό υλικό