«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στις Κλινικές του Γ.Ν. Καρδίτσας», mis5028203, 2018ΕΠ00610045

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 325.350,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά αφενός στην προμήθεια νέων ειδών και αφετέρου στην αντικατάσταση του εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων κλινικών και τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα για κάθε Κλινική / Τμήμα θα αποκτηθούν:
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ: Ένα χειρουργικό μικροσκόπιο με συμπαρατήρηση, Ένα σύστημα βιομετρίας παχυμετρίας.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Ένα αναισθησιολογικό συγκρότημα.
ΩΡΛ: Ένας Τυμπανογράφος, Ένας διαγνωστικός ακοομετρητής, Ένα Φορητό Μετωπιαίο Κάτοπτρο.
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ: Μία Μονάδα για διουρηθρικές επεμβάσεις.
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ: Ένας αναπνευστήρας εντατικής θεραπείας, Ένας φορητός αναλυτής αερίων αίματος - ηλεκτρολυτών.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ: Ένας Μικροτόμος αυτόματος με σύστημα ψύξης, Μία επιδαπέδια ιστοκινέτα κλειστού τύπου.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ: Τρία φορητά οξύμετρα δακτύλου.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ: Ένα σύστημα πριονίου - τρυπανίου μπαταρίας.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: Ένα ψυγείο - συντήρηση φαρμάκων.
Φωτογραφικό υλικό