Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας mis5002523 κωδΠΔΕ2017ΕΠ00610019

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 112.320,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ). Η παρούσα Πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό