«Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία κέντρου κοινότητας», mis5021777, 2018ΕΠ00610042

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 400.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών όψεων και του περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών 2ας Νοεμβρίου – Βασσάνη – Μικρασιατών – Μακρινίτσης (πρώην Υγειονομικό), εμβαδού 568 τ.μ., το οποίο έχει ήδη
διαμορφωθεί κατάλληλα και φιλοξενεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου. Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου», λειτουργεί ήδη στο
κτίριο, από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ και ταυτόχρονα στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.
Οι δράσεις που φιλοξενούνται επιχειρούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις υποστήριξης των ατόμων που πλήττονται από
φτώχεια και ιδιαίτερα την ακραία φτώχεια. Οι παρεμβάσεις στις όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου στοχεύουν στην ομαλή και
διακριτική εναρμόνισή του με το περιβάλλον του, ενώ το διαφοροποιούν χρονικά και ιστορικά από το διατηρητέο κτίριο Σπίρερ και το
Σπιράκι που βρίσκονται σε πίσω πλάνο.
Φωτογραφικό υλικό