Επιχορήγηση ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων"mis 5002786, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610016

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 353.616,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Σοφάδων με δικαιούχο τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ) Δήμου Σοφάδων με Παράρτημα Ρομά. Η παρούσα πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σοφάδων.
Φωτογραφικό υλικό