Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας mis 5002165 κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610015

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 112.320,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Καλαμπάκας προχωρά στη δημιουργία δομής, με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας». Η παρούσα πράξη αφορά στη λειτουργία της Δομής για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό