Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Βόλου, mis5003026, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610014

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 243.360,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα αφορά τη λειτουργία δύο δομών, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, για 3 έτη, οι οποίες θα τηρούν τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει , ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής: 1) Κοινωνικό Παντοπωλείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης κλπ σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 2) Κοινωνικό Φαρμακείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη.
Φωτογραφικό υλικό