Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας, mis 5003932, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610013

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 243.360,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός συνεκτικού δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ο Δήμος Καρδίτσας λειτουργεί δομές βασικών αγαθών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι δομές εντάσσονται στο πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον Δήμο Καρδίτσας, συνεργαζόμενες με τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτού. Η παρούσα Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου για τρία (3) έτη. Μέσω της πράξης, η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών θα αναβαθμιστεί και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία τους θα πολλαπλασιαστούν. Οι δομές λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού που διαβιούν στα όρια του δήμου και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Φωτογραφικό υλικό