Κέντρο κοινότητας Δήμου Καρδίτσας, mis 5002812, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610012

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 405.417,31€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Καρδίτσας προχωρά στη δημιουργία δομής, με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας, με παράρτημα στήριξης Ρομά». Η παρούσα πράξη αφορά στη λειτουργία της Δομής για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό