«Κέντρο Κοινονικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας», mis5010924, 2018ΕΠ00610037

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 3.590.074,98€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά στην αποπεράτωση - προσαρμογή του ισογείου και τριών (1ος, 2ος και 3ος όροφος) από τους 4 ορόφους υπάρχοντος κτιρίου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Καρδίτσας. Το κτίριο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 19α του Σχεδίου Πόλεως Καρδίτσας και επί των οδών Πίνδου και Μπιζανίου, δίπλα στον Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας και θα λειτουργήσει ως Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων με κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πόλη της Καρδίτσας για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
α) η λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου (για χορήγηση συσσιτίου), β) η ψυχολογική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη των ομάδων, γ) η δωρεάν διάθεση προϊόντων και
δ) η οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων .
Φωτογραφικό υλικό