Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Μοσχοχωρίου και Κυπαρισσίων Δήμου Κιλελέρ, mis 5001321, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610010

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 849.593,50€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας δεξαμενής αποθήκευσης (χωρητικότητας 500 μ3) και την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού αθροιστικού μήκους 10.940 μ. Με την κατασκευή των έργων θα ολοκληρωθεί το δίκτυο εξωτερικών αγωγών μεταφοράς ύδατος στους οικισμούς Μοσχοχώρι και Κυπαρίσσια.
Φωτογραφικό υλικό