Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την ΤΚ Κραννώνα στην ΤΚ Μαυροβουνίου, mis 5001266, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610009

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 282.258,06€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης (συνολικού μήκους 4.295 μέτρων) για την τροφοδοσία της υδατοδεξαμενής που βρίσκεται στον οικισμό Μαυροβουνίου καθώς και την τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος σε υφιστάμενη γεώτρηση. Ο νέος υδρευτικός αγωγός θα συνδέει υφιστάμενη γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση «Παναγιά» της τοπικής κοινότητας Κραννώνα με την υφιστάμενη υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στη θέση «Γύφτος» στον οικισμό Μαυροβουνίου χωρητικότητας 50μ3 απ’ όπου το νερό οδηγείται στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Μαυροβουνίου και Κρύας Βρύσης.
Φωτογραφικό υλικό