«Διαμόρφωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στην Νέα Αγχίαλο Δήμου Βόλου», mis5027202, 2018ΕΠ00610033

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.050.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση 8.023,24 τ.μ., κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Ν.Αγχιάλου και περιλαμβάνει 2 Υποέργα:
α) «Διαμόρφωση πλατείας στη Νέα Αγχίαλο (Περιοχή Αλωνάκι)», και β) «Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου».
Φωτογραφικό υλικό