«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Παιδικής Κατασκήνωσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στο Νεοχώρι Καρδίτσας», mis5010935, 2018ΕΠ00610036

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.050.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Οι εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης στην Λίμνη Πλαστήρα πλέον δεν πληρούν τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις. Συνεπώς, είναι αναγκαία η ανακαίνιση τους, προκειμένου η δομή να συνεχίσει τη λειτουργία της παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες. Η πράξη θα υλοποιηθεί με 2 υποέργα. Το πρώτο περιλαμβάνει τις εργασίες οικοδομικής και
ηλεκτρομηχανολογικής ανακαίνιση των 5 οικίσκων διαμονής, του εστιατορίου, του μαγειρείου, του κυλικείου, των χώρων υγιεινής, των γραφείων διοίκησης, του ιατρείου, της λοιπής υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σχετική μελέτη. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού κουζίνας και ραφιερών / φοριαμών .
Φωτογραφικό υλικό