Βελτίωση Υδροδότησης Τοπικής Κοινότητας Γενεσιου mis5001288 κωδ ΠΔΕ 2017ΕΠ00610003

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 239.768,53€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η τοπική κοινότητα Γενεσίου έχει πληθυσμό 316 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης των Τρικάλων. Μέχρι το έτος 2013 το Γενέσι υδρευόταν από υδρομάστευση και συμπληρωματικά, από έναν ενισχυτικό αγωγό ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ80 που ξεκινούσε από τη δεξαμενή του γειτονικού οικισμού του Πρίνου και κατέληγε στη δεξαμενή του Γενεσίου. Ο αγωγός αυτός παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές λόγω κακής κατασκευής (έλλειψη καθοδικής προστασίας) και παλαιότητας του με συνέπεια λόγω των βλαβών να σταματήσει εντελώς η λειτουργία του.
Φωτογραφικό υλικό