«Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Καλαμπάκας», mis5023635, 2018ΕΠ00610029

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση τεσσάρων κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καλαμπάκας, που αναλύονται ως κάτωθι:
1.Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 187. Στην περιοχή που βρίσκεται στις νοτιοανατολικές παρυφές του πολεοδομικού συγκροτήματος Καλαμπάκας, δημιουργείται ένα δημόσιο πάρκο, που στοχεύει να αποτελέσει πόλο έλξης και χώρο αναψυχής για τους δημότες της Καλαμπάκας και όχι μόνο.
2.Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Σιδηροδρόμου.
3.Διαμόρφωση σκαλοπατιών οδού Σκαρλάτου.
4.Αναβάθμιση παιδικής χαράς, οδός Καλοστύπη & Αναλήψεως. Ο περιβάλλων χώρος της Παιδικής χαράς διαμορφώνεται κατάλληλα, με την πλακόστρωση των περιμετρικών πεζοδρομίων, την επένδυση του περιμετρικού τοιχίου επί της οδού Αντ. Καλοστύπη με πέτρα και την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο επί της οδού Αναλήψεως.
Φωτογραφικό υλικό