Δομή Σίτισης - Κεντρικά Μαγειρεία Δήμου Λαρισαίων mis5001288 κωδ ΠΔΕ 2017ΕΠ00610003

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 135.242,64€
ΕΣΠΑ 2014-20

Ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να λειτουργήσει, κεντρικό μαγειρείο παραγωγής έτοιμων γευμάτων, για τις ανάγκες των συσσιτίων των κοινωνικών δομών του Δήμου Λαρισαίων που σιτίζουν καθημερινά τους ωφελούμενους (άπορους, άστεγους κλπ) καθώς και τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Το προς εκτέλεση έργο αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου καθώς και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την διαμόρφωσή του σε χώρο κεντρικού μαγειρείου, το οποίο θα πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούνται για αυτή την λειτουργία.
Φωτογραφικό υλικό