«Επέκταση Θεοδωρίδεειου Κέντρου Υποστήριξης για Ανθρώπους με Αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», mis5010934, 2018ΕΠ00610028

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.114.130,85€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά στην δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση, επί των οδών Καποδιστρίου και Αλλαμανή, στην πόλη της Καρδίτσας. Τα κτίρια θα είναι σε άμεση επικοινωνία εσωτερικά. Το υποέργο 1 αφορά στην ανέγερση διώροφου κτίσματος.Το υποέργο 2 αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των παραπάνω χώρων αίθουσας γυμναστικής, κουζίνας, ησυχαστηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφείου γιατρού, καθώς επίσης αναπηρικού αμαξιδίου και φορητού υπολογιστή.
Φωτογραφικό υλικό