«Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων», mis5010887, 2018ΕΠ00610026

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 252.417,14€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε δημιουργία δομής που θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα του Δήμου Τρικκαίων επί της Ομήρου 6 και περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα. Υποέργο 1 :Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων
Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού Εστιατορίου Δ. Τρικκαίων.
Με το πρώτο Υποέργο προβλέπεται να εκτελεστούν οι απαραίτητες μικρής έκτασης εσωτερικές τεχνικές και οικοδομικές εργασίες – διασκευές που θα επιτρέψουν την προσαρμογή του συγκεκριμένου δημοτικού κτιρίου στη νέα του χρήση, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.Σχετικά με το 2ο υποέργο με τίτλο «ΠρομήθειαΕξοπλισμού Κοινωνικού Εστιατορίου Δ. Τρικκαίων», προβλέπεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου του Δήμου Τρικκαίων. Το Κοινωνικό Εστιατόριο θα έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα επαρκούς καθημερινής σίτισης τουλάχιστον 150 ωφελούμενων και θα λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως προβλέπεται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις .
Φωτογραφικό υλικό