Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής ΣΥΔ, mis 5003656 ,κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610043

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 491.447,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Κτίριο Α με εμβαδό 260,71 μ2 και κτίριο Β με εμβαδό 411,02 μ2. Οι εργασίες για την αποκατάσταση της μορφής και της λειτουργικότητας των κτιρίων είναι οι εξής: Στέγη: Ολική αντικατάσταση επικεράμωση στέγης, τεγίδων και σανιδώματος πάνω από τις στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθαίρεση επιχρισμάτων του σκυροδέματος της στέγης εσωτερικά και εξωτερικά, με υδροαμμοβολή, και ειδική επάλειψη οπλισμών και σκυροδέματος, για αντιδιαβρωτική προστασία, με παράλληλη τοποθέτηση μόνωσης πετροβάμβακα. Επιχρίσματα: Καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων και αποκατάσταση με επιχρίσματα σαγρέ ως έχουν. Εσωτερικά αποκατάσταση τοιχοποιίας με επιχρίσματα μετά από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την αποξήλωση των επιτοίχιων πλακιδίων. Εξώστης: Αντικατάσταση στέγης ημι-υπαίθριων και ξύλινων κικλιδωμάτων, καθαιρείται η πλακόστρωση για την εξαγωγή ακέραιων πλακών τοποθετούνται μάρμαρα περιμετρικά με νεροχύτη πλάτους 0,15μ και γίνεται επίστρωση εκ νέου με πλάκες Πηλίου. Τοιχοποιία: Όπου απαιτούνταν σύμφωνα με τη νέα διαρρύθμιση. Κουφώματα: Αντικατάσταση κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών. Δάπεδα: Επίστρωση με κεραμικά πλακίδια. Κουζίνα: Κατασκευή νέων ερμαρίων. Ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση: Πλήρης ανακατασκευή.
Φωτογραφικό υλικό