«Διαμόρφωση Πλατειών στην Αγριά Δήμου Βόλου», mis5027200, 2018ΕΠ00610032

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 585.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και περιλαμβάνει 2
Υποέργα: α) ΥΠ.1 «Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου», και β) ΥΠ.2 «Διαμόρφωση Πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς». Το 1ο Υποέργο, αφορά στην διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115, στη συμβολή των οδών Τσατάλου - Ηρ. Πολυτεχνείου – Σουτραλή, συνολικής επιφάνειας 2.750,60m2. Οι παρεμβάσεις του 2ο Υποέργου αφορούν στη διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α συνολικού εμβαδού 1.715,22m2. Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος μέσα από πεζόδρομους οι οποίοι καταλήγουν στην οδό Ματσάγγου, έχει πρόσωπο και πρόσβαση στην οδό Ρήγα Φεραίου και πρόσωπο στην οδό Δημοκρατίας.
Φωτογραφικό υλικό