«Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων», mis5010780, 2018ΕΠ00610025

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 689.663,25€
ΕΣΠΑ 2014-20

Ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να λειτουργήσει, στα πλαίσια υλοποίησης της κοινωνικής του πολιτικής Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων σε κτήριο στην συνοικία Αβέρωφ, επί της οδού Γαριτσίου, στο Ο.Τ. 77Α. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:
Υποέργο 1: Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων,
Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων.
Φωτογραφικό υλικό