«Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων», mis5028729, 2018ΕΠ00610057

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 540.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις εξασφάλισης προσβασιμότητας σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λάρισας με σκοπό την διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης, ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας.
Φωτογραφικό υλικό