Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τη μονάδα τεχνητού νεφρού και την κλινική καρδιάς-θώρακος-αγγείων του Γ. Ν. Λάρισας, mis 5001903, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ610018

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 215.135,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν οκτώ (08) μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που θα αντικαταστήσουν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας και ένας (01) κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και πέντε (05) μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων.
Φωτογραφικό υλικό