«Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB CENTER)», mis5021810, 2018ΕΠ00610016

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 200.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά εργασίες στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λαχανά και Λήμνου,στην περιοχή Παλαιά του Δήμου Βόλου εμβαδού ισογείου 390,67 τ.μ. με εσωτερικό εξώστη–πατάρι εμβαδού 170,32 τ.μ., ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία εκεί της κοινωνικής δομής του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center). Το Job Center - το οποίο θα λειτουργήσει από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ - θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή παρέμβασης και οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε αυτό θα στοχεύουν στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων όλων των κατηγοριών, ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, προώθηση της επιχειρηματικότητας, πληροφόρηση, δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης κλπ, με ενδεικτικές κατευθύνσεις την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού, μαζικής εστίασης και ΜΜΕ παραδοσιακών επαγγελμάτων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και γενικά την πληροφόρηση και την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου - αποκλειστικά και μόνο της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου - για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.