Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες ανάπτυξης", mis5001442, κωδΠΔΕ 2016ΕΠ00610028

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 576.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» έχει λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσιών, σε έως και 20 ωφελούμενους, επί οχτώ ώρες καθημερινά στον κάθε ένα(εκτός Σαββάτου - Κυριακής). Ο στόχος του φορέα είναι, μέσω της λειτουργίας του Κέντρου, να παρασχεθούν στην ομάδα στόχο υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των ατόμων με Ν.Υ. (άμεσα ωφελούμενοι) αλλά και των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα τους (έμμεσα ωφελούμενοι).
Φωτογραφικό υλικό