«Πρoμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν.Βόλου - Τμήμα Α», mis5021951, 2018ΕΠ00610010

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 225.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια Χειρουργικών εργαλείων για την Χειρουργική και Ορθοπεδική ειδικότητα, τα βασικότερα από τα οποία ανά Υποέργο είναι:
Υποέργο 1: Χειρουργικά εργαλεία Ορθοπεδικής: Πριόνι - Τρυπάνι Μπαταρίας, Πριόνι - Τρυπάνι Ηλεκτρικό, Γυψοπρίονο Ηλεκτρικό, Χειρουργικό άγγιστρο, Οστεοτόμοι, Roamers, Σφυριά, Κόφτες.
Υποέργο 2: Χειρουργικά Εργαλεία Χειρουργείου: 9 σετ γενικής χρήσης τα οποία μοιράζονται όλες οι ειδικότητες (Γεν. Χειρουργική, ουρολογία, μαιευτική/γυναικολογία, ΩΡΛ, Νευροχειρουργική).
Φωτογραφικό υλικό