Αντικατάσταση-αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας, mis 5000765, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610024

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 353.766,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Με την παρούσα πράξη η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας αντικαθιστά τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ Φαρκαδόνας, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες, με νέους αγωγούς από PVC. Η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης θεωρείται απαραίτητη γιατί έτσι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόσιμου ύδατος και της υγιεινής κατάστασης αυτού στο Τοπικό Διαμέρισμα Φαρκαδόνας.
Φωτογραφικό υλικό