Λεωφόρος Καραμανλη: Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 3+330 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+690, mis5022217,2018ΕΠ00610003,2018ΕΠ00610004

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 12.518.455,72€
ΕΣΠΑ 2014-20

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας –
Θεσσαλονίκης), από τον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Σεμερτζίδη έως και την προσαρμογή στον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Διγενή, με την
κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων καθώς και του αντίστοιχου παράπλευρου δικτύου. Το συνολικό μήκος της αρτηρίας ανέρχεται σε
2,40km συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών της στην υφιστάμενη οδό στην αρχή και το τέλος της.
Φωτογραφικό υλικό