«Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση και ETCS L1 της Υφιστάμενης Μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα», mis 5009760 2018ΕΠ00610000, 2018ΕΠ00610001

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 57.717.162,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Τη σύμβαση κατασκευής, η οποία αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ETCS και ηλεκτροκίνησης της υφιστάμενης
μονής γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας. Το τμήμα γραμμής άρχεται από την Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Πειραιάς – Πλατύ (0+000,00
μέτρηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα) και το πέρας αυτού ευρίσκεται στην Χ.Θ. 80+441,00 μέτρηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, στο πέρας του Σ.Σ. Καλαμπάκας.
Φωτογραφικό υλικό