«Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Σχολικών Μονάδων», mis 5010761, 2017ΕΠ00610057

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 5.502.435,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την πρόταση κατανομής του Υπουργείου Παιδείας, ως εξής:
Σταθερός Η/Υ (DESKTOP) : 4.085 τεμάχια
Φορητός Η/Υ (LAPTOP) : 1.331 τεμάχια
Βιντεοπροβολέας Επιτραπέζιος (PROJECTOR) : 1.011 τεμάχια
Εκτυπωτής Α/Μ Α4 LASER : 495 τεμάχια
Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος : 565 τεμάχια
Πολυμηχάνημα Α4 Α/Μ : 292 τεμάχια
Μετατροπέας (SWITCH) : 430 τεμάχια
Σετ Ρομποτικής Δημοτιού : 238 τεμάχια
Σετ Ρομποτικής Γυμνασίου : 153 τεμάχια
Σετ Ρομποτικής Λυκείου & Πιλοτικού Έργου EDULABS : 191 τεμάχια
Διαδραστικό Σύστημα : 414 τεμάχια
Εξυπηρέτησης (HIGH-END WORKSTATION FOR SERVER FUNCTION) : 250 τεμάχια
Φωτογραφικό υλικό