Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου, mis5000736, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610019

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 193.683,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η παρούσα πράξη αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης, εντός του οικισμού. Με την παρούσα θα γίνει αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου 16atm. Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν : Α) 1.530,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 63mm / ονομαστικής πίεσης 16atm Β) 3.400,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 75mm / ονομαστικής πίεσης 16atm Γ) 550,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 110mm / ονομαστικής πίεσης 16atm.
Φωτογραφικό υλικό